Terese Petersson

 

Jag är legitimerad psykolog, legitimerad psykoterapeut och handledare. Jag har lång erfarenhet av arbete som klinisk psykolog med olika former av stöd, behandling, utredning, bedömning samt konsultation/handledning, inom både vuxenpsykiatri och kommunal behandlingsverksamhet. I det psykoterapeutiska arbetet arbetar jag utifrån psykodynamisk grund, dock styr klientens behov behandlingens och kontaktens utformning. Jag har särskilt fördjupad kunskap inom områden som berör behandlingsmetoder baserade på teorier om mentalisering och affekter och jag arbetar utifrån ett intersubjektivt/relationellt perspektiv. Jag har erfarenhet av att arbeta med olika typer av psykisk ohälsa. Jag undervisar också blivande psykologer och psykoterapeuter i psykodynamisk teori och metod.

Psykologprogrammet är en femårig universitetsutbildning som leder till psykologexamen. Därefter krävs ett års praktisk tjänstgöring för psykologer (PTP) för att få psykologlegitimation.

Legitimation utfärdas av socialstyrelsen. Endast legitimerade psykologer får anställas som psykolog inom hälso- och sjukvårdens område. Legitimationen visar att psykologen har godkänts för yrkesverksamhet som psykolog och står under samhällets tillsyn.

Psykoterapeutprogrammet är en vidareutbildning som pågår under sex terminer på halvfart, parallellt som man är verksam i sin profession. Efter psykoterapeutexamen kan man söka psykoterapeutlegitimation hos socialstyrelsen.